Karel Nepraš | bibliografie (výběr)

1965

Z. Felix, Křižovatka mladé generace, Výtvarné umění, Č.7.

F. Šmejkal, Krize a východiska, Výtvarná práce, č. 10/11.

J. Šetlík, Socha 1964, Výtvarné umění, č. 2.

L. Novák, Osudy generace, Výtvarné umění, č. 6/7.

B. Mráz, Postsurrealistický okruh pražské umělecké školy, Výtvarné umě­ní 6/7

1967

Udo Kulterman: Neue Dimensionene der Plastik,

Ernst Wamuth Tubingen.

J. Kříž, Estetika divnost, Výtvarné umění, č. 1.

Z. Felix, Dnešek mladé generace,

Výtvarné umění, č. 2.

1968

B. Mráz, Šmidrové, Výtvarná práce, č. 12/13.

L. Novák, K estetice současného sochařství,

Výtvarné umění, č. 1.

1970

Jan Kříž: Šmidrové, Obelisk, Praha.

Luděk Novák: Nová figurace, Obelisk, Praha.

Nouveau Dictionnaire de la Sculpture Moderne,

Edition Hazan, Paris.

Ivan Jirous: Otakar Slavík - Karel Nepraš

Výtvarná práce, č. 8.

1975

Jan Kříž: Karel Nepraš, Terzo occhio

Bologna, nr., 1.

1979

Josef Kroutvor: Škola české grotesky (samizdat).

 G. Benamou: L`art aujourd´hui en Tchécoslovaquie, Paris

1984 Evžen Brikcius: Neprašovo chrlení,

Obrys, č. 2, Můnchen.

1987

Jiří Šetlík: Cesty po ateliérech 1977-1987 (samizdat)

1988

Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách (samizdat, 1994 vydalo H&H Praha).

1990

Josef Kroutvor: Karel Nepraš a česká groteska,

Výtvarné umění, č. 5.

1991

  I. Jirous, Divnost, že vůbec jsme, Ateliér č. 23 (text z r.1972).

Eugen Brikcius, Neprašovo chrlení.ohádky. In: E. Brikcius: Vyložení umělci aneb kunsthistorické pohádky

Nakl. Inverze, Praha 1991, S. 67-84.

1993

V. Jirousová, Míra zodpovědnosti, Ateliér č. 2.

I.š. (Ludvík Ševeček): Karel Nepraš.

Prostor Zlín 1993,1., Č. 7 - 8, s. 8n.

1994

I. S. (Ivo Sedláček): Karel Nepraš, Dialog VIII.

In: Prostor Zlín 1994. Sborník 2. ročníku Výtvarného sympozia, Státní galerie ve Zlíně 1994, s.24.

Ludvík Seveček: Ke zlínské výstavě Karla Nepraše.

Prostor Zlín, 1994, II., s. 3.

1995

O. Hanel, Mým ředitelům, Ateliér, č. 1.

1997

M. Nešlehová, Poselství jiného výrazu,

base - ArtFakt, Praha.

Ludvík Ševeček: Setkání Karla Nepraše, Jiřího Sopka a Jana Steklíka ve zlínském Domě umění. Prostor Zlín, 1997, V., Č. 2, s. 2 -5.

2002

V. Šlajchrt, Neprašova škola hrou, Respekt, č. 16.

D. Ž. Bor (V. Zadrobílek),Umění cesty - cesta umění, Tvar, č. 10.

Ludvík Ševeček: Karel Nepraš a Zlín. Prostor Zlín,

IX., 2002, O. 1 - 3, s.40 -43.

Jan Rous: Karel Nepraš: Sedící Stojící Kráčející.

Úvodní text katalogu výstav, Pražský hrad - Belveder, Ed. Gema Art, 2002.

Magdalena Juříková: Kalu Neprašovi (2.4.1932 - 5.5.2002). Ateliér, 2002, č. 11, s. 3.

Ataliér, 2002, č. 23, číslo ěnované Karlu Neprašovi

(Marie Klimešová: Karel Nepraš pod zemí

Karel Nerpaš ... život jde přes nás, rozhovor Ivana Jirouse s Karlem Neprašem

Věra Jirousová: Souchy jsou našimi souputníky.

Rozhovor redakce Ateliéru s Karlem Neprašem.

Rozhovor redakce Ateliéru s Kamilem Bahbouhem.

Eva Petrová: Spojité výstavy.

Olaf Hanel: Nepraš - Sopko, zvláště Sopko).

Karel Nepraš

Malá surovost

Karel Nepraš

© 2012 - Karolína Kračková Neprašová - kneprasova@seznam.cz | webdesign - KD